Heřmanova Huť
Naposledy aktualizováno: 24.6.2020

HISTORIE KNIHOVNY

Knihovna byla v obci založena asi v roce 1950. Umístění knihovny se postupem času měnilo. Je známé umístění na obecním úřadě, v budově dnešního obchodu MIVA, nebo v kulturním domě. Současné působiště knihovny Heřmanovy Huti je v budově mateřské školy U Sklárny č.p. 66. První písemná zpráva o knihovně je z roku 1968. Jako knihovnice tehdy působila paní Divišová, místní učitelka. Knihovna měla otevřeno dvě hodiny týdně, knižních titulů bylo 2 265, při 1 056 ročních výpůjčkách. Profesionální je knihovna od 1. ledna 1988, kdy ji vedla paní učitelka Hosmanová.

SOUČASNOST

V současné době je v knihovně cca 16 000 titulů, při 20 000 ročních výpůjčkách. Knihovnu navštěvuje 270 čtenářů, z toho 75 dětí.

Je zde zaveden Internet, který je k dispozici všem obyvatelům obce a je bezplatný !!!

Knihovna je rozdělena na oddělení dětské literatury, kde je umístěna naučná literatura a beletrie. Dále je zde oddělení beletrie pro dospělé a zvlášť místnost naučné literatury pro dospělé.

Každý rok se přikupují nové knihy českých i zahraničních autorů.

V příjemném prostředí si můžete vybrat z mnoha odebíraných časopisů pro děti i dospělé:

pro děti: Čtyřlístek, Tom a Jerry, Kačer Donald

pro mládež: Bravo, Bravo Girl !, Top dívka,

pro dospělé: Zahrádkář, Flóra, Home, Vítej doma,

Rodinný dům, Receptář,

Praktická žena, Glanc,Vlasta,

Glanc, Sedm, Paní domu, Marianna,


románky, detektivky (Stalo se).

Větší část těchto časopisů je odebírána z remitendy (chodí se zpožděním za poloviční cenu).

Na začátku roku 2008 proběhly v knihovně stavební úpravy a rekonstrukce prostorů bývalého kadeřnictví, do kterých se knihovna z části přestěhovala. Od června 2008 měla knihovna samostatný vchod z boku budovy mateřské školy.

V roce 2014 se budova mateřské školky prodává a knihovna se v září 2014 stěhuje do provizorních prostor objektu bývalé fary.

Na jaře 2016 se pro knihovnu upravují prostory pod prodejnou COOP, kam se knihovna nastěhuje. 

 

 

Od dubna 2012 přechází knihovna na půjčování knih

a periodik přes čárové kódy.